Operating hours:
8:30 am - 4:30 pm

Call Us: 021 949 0416 or 076 698 4940.

Address: 9 Broadway Street, Bellville

Click for South African information regarding COVID-19.     

Dienste / Services

Dr Engela Steyn

Pre-natale ultraklank / Pre-natal ultrasound screening

Chromosomale patologie / Chromosomal pathology

Ontmoet die span / Meet the team

Dr Engela Steyn

  • Born: Omaruru, Namibia
  • Matriculated: Paarl Gimnasium.
  • Completed MB ChB 1984 University of Stellenbosch

Ek begin in 1987 werk by Verloskunde Ultraklank in Tygerberg Hospitaal. Fetale ultraklank toe nog in sy babaskoene met selfs statiese masjiene toe nog in gebruik vir sekere prosedures. 

Na 4 jaar se intensiewe indiens opleiding en blootstelling aan letterlik duisende swangerskappe het ek na die privaatsektor geskuif nadat ek die sonarpraktyk van Dr Deirdre Calitz oorgeneem het.

Sederdien is ek die afgelope 28 jaar in die omgewing van Louis Leipoldthospitaal en bedien ginekoloë en GP’s met ‘n fetale ultraklankdiens.

 ◊

Began working at Midwife Ultrasound in Tygerberg Hospital. Fetal ultrasound was still in it’s infancy at that stage.

After 4 years of training and exposure to a lot of pregnacies she entered the private sector. She obtained the sonar practice from Dr Deidre Calitz. 

Since then for the past 28 years we have been in the region of Louis Leipold Hospital and service clients, gynecologists and GP’s with a fetal ultrasound service.  

Adel Kirsten 

Voltooi haar diploma in Diagnostiese Radiografie aan die Sentrale Universiteit van Tegnologie in Bloemfontein in 2003. Daarna het sy voort gegaan en haar Ultraklank graad aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (Tygerberg) voltooi in 2006. 

Die volgende 6 jaar was sy in diens van Karl Bremer Hospitaal. Hier het sy algemene asook verloskunde ultraklank gedoen. Adel was ook betrokke by die praktiese opleiding van ultraklank studente. 

Adel het in 2012 in die privaat sektor by Dr Engela Steyn aangesluit en spits haar toe op verloskunde en ginekologie ultraklank.

Completed her diploma in Diagnostic Radiograohy at the Central University of Technology in Bloemfontein 2003. She then went on to complete her ultrasound degree at Cape Peninsula University of Technology (Tygerberg) in 2006.

For the next 6 years she was employed by Karl Bremer Hospital. Here she did ultrasound in general and was also involved with the practical training of the ultrasound students.  

In 2012 Adel entered the private sector and started working for Dr Engela Steyn.